Staż podoktorski na Uniwersytecie w Münster

1 kwietnia nasza koleżanka rozpoczęła swój staż podoktorski w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie w Munster w grupie prof. dr. Aniki Schlenhoff.

Jest to prężnie rozwijająca się grupa naukowa, która zajmuje się badaniami zależności pomiędzy właściwościami strukturalnymi, elektronowymi i optoelektronicznymi materiałów dwuwymiarowych, a w szczególności grafenu, dichalkogenków metali przejściowych oraz ich heterostruktur. Badania prowadzone są z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej w warunkach ultra-wysokiej próżni i temperaturach kriogenicznych.
Badania prowadzone w Munster są komplementarne z badaniami prowadzonymi w UHV STM LAB, dzięki czemu możemy kontynuować współpracę rozpoczętą w 2023 roku.


Życzymy powodzenia!