EDU LAB

EDU LAB to zbiorcza nazwa dwóch niezależnych laboratoriów, dzielących wspólną przestrzeń Laboratorium SPM oraz Laboratorium pomiarów nanomechanicznych

Prowadzimy tu prace badawcze idące głównie w kierunku realizacji tematycznych prac dyplomowych przez studentów  Fizyki Technicznej i Edukacji Techniczno-Informatycznej. To właśnie tutaj odbywają się też laboratoria specjalistyczne z zakresu nanotechnologii i nanomechaniki.

LOKALIZACJA: Kampus PIOTROWO, HALA A21B, pok. F2

LABORATORIUM SPM

Opiekun: dr Maciej Kamiński 

W laboratorium umożliwiamy studentom pomiary topografii powierzchni ciał stałych i nanostruktur w skali nanometrowej i sub-nanometrowej (z atomową zdolnością rozdzielczą) za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) w warunkach atmosfery gazowej.

Prace prowadzone obecnie w Laboratorium SPM koncentrują się na badaniu obiektów takich jak nanorurki węglowe czy nanocząstki srebra. Przeprowadzamy tu także nano- i mikro-litografię na wybranych powierzchniach, np. izolatorów topologicznych takich jak: Bi2Te3 czy Sb2Te3.

PRZYDATNE INFORMACJE
Wstęp do nanotechnologii – wzór sprawozdania
FUNDAMENTALNE PRACE NAUKOWE DOTYCZĄCE TECHNIKI STM

LABORATORIUM POMIARÓW NANOMECHANICZNYCH

Opiekun: dr inż. Marek Nowicki 

Laboratorium wyposażone jest w 2 mikroskopy sił atomowych (AFM) oraz urządzenie do przeprowadzania pomiarów indentacji, tzw. indenter

Dzięki mikroskopom AFM możemy badać topografię powierzchni materiałów z sub-nanometrową rozdzielczością. Nasze mikroskopy AFM umożliwiają prowadzenie pomiarów w wielu trybach pracy (kontaktowym, przerywanego kontaktu, modulacji siły, magnetycznym, elektrycznym), również w cieczach

Dzięki indenterowi jesteśmy w stanie prowadzić pomiary wgniatania ostrza w powierzchnię badanego materiału. Miejsce takiego pomiaru możemy wybrać z nanometrową precyzją dzięki wykorzystaniu do tego skanera piezoelektrycznego AFM. Dzięki pomiarom indentacji możemy wyznaczyć lokalną twardość i moduł elastyczności badanego materiału.

PRZYDATNE INFORMACJE
WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA: