Pomiary w silnych polach magnetycznych

Wróciliśmy właśnie z Wrocławia, gdzie mieliśmy okazję współpracować z naukowcami z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk (INTiBS). Na miejscu mogliśmy wykorzystać infrastrukturę badawczą Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, które jest wyposażone w unikatowe w skali Europy elektromagnesy typu Bittera. Dzięki nim byliśmy w stanie w płynny i szybki sposób dokonywać pomiarów w polach magnetycznych o indukcji magnetycznej sięgającej kilkunastu tesli, dodatkowo magnesy współpracują z kriostatami ciekłego helu i ciekłego azotu, dzięki czemu nasze badania można było przeprowadzić także w kriogenicznym zakresie temperatur.

Nasza wizyta miała dwojaki charakter. Przede wszystkim mogliśmy dokonać weryfikacji działania czujników pola magnetycznego na ekstremalny zakres temperatur, które wytwarzamy w naszym Instytucie (w ramach Projektu badawczego LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). Ponadto we współpracy z marką GET® i Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki, Sieć Łukasiewicz przygotowaliśmy serię grafenowych platform czujnikowych w celu badania efektów kwantowych w grafenie epitaksjalnym.

Dodatkowo w badaniach udział wzięła grupa studentek i studentów zarówno naszego instytutu, jaki i z INTiBS. Doktoranci i magistranci obu jednostek mogli brać czynny udział we wszystkich elementach prowadzonego eksperymentu. Zostali przeszkoleni z podstaw działania Bitterów i oprowadzeni po hali zasilania, i systemach chłodzenia, poznając przy okazji historię powstania Laboratorium. Zebrane wyniki posłużą nam do stworzenia serii artykułów naukowych i będą podstawą co najmniej 1 pracy magisterskiej.

Po więcej zdjęć z tego wyjazdu zapraszamy do naszych >>> GALERII <<<.